Verner Petersson - Till minne

Onsdagen den 30 maj 2018 avled OK Bäverns äldste medlem, Verner Petersson, på Österlidens äldreboende i Holsbybrunn. Vid sin bortgång var Verner drygt 90 år och med honom har på ganska kort tid tre av klubbens grundare gått ur tiden.

Verner föddes 1927 i Rågsjö, Nävelsjö socken som nummer tre bland fyra syskon där de övriga tre alla var flickor. Under ungdomsåren var han sin far behjälplig med arbetet på Nävelsjö Norregård dit familjen hade flyttat. 1957 gifte sig Verner med Inga-Britt Jansson från Nye och i samband med giftermålet övertogs Inga-Britts föräldragård, Ännagården i Nye. Åren som bonde i Ännagården blev många innan han med ålderns rätt arrenderade ut jordbruket. När hustrun Inga-Britt avled 2015 flyttade Verner till Österliden där han fick en god och kärleksfull omvårdnad de sista åren av sitt liv.

Från början var Verner aktiv i Björkö GIK:s stronga orienteringsgarde och när planerna på att bilda en specialklubb för orientering började ta form var han en av de som ivrigast arbetade för att detta skulle bli verklighet. När OK Bävern så bildades 1953 blev Verner klubbens första sekreterare under åren 1954-1958. Hans år som aktiv orienterare blev dock inte så många. Livet som lantbrukare med kor som skulle mjölkas tidiga morgnar blev ganska svårt att förena med tävlingsorientering. Därför blev tävlandet alltmer sporadiskt för att ganska snart helt upphöra. Kontakten med den klubb som han var med och bildade upphörde dock inte utan han höll sig genom åren underrättad om verksamheten i OK Bävern.

 

Verner Petersson var starkt förknippad med Bävernstugan, dess tillkomst och utveckling. Bävernstugans tomt är avstyckad från Sand som då ägdes av Verners föräldrar, Karl och Hilma Petersson och Verner spelade en avgörande roll när vår klubb 1962 blev ägare till tomten med det fina läget vid Stensjön. Sand ärvdes ju så småningom av de fyra syskonen och kontakten mellan OK Bävern och syskonskaran har under alla år varit mycket god. Vi har alltid mötts av stor välvilja och förståelse för våra önskemål, bl. a. vid tillköp av tomtmark och servitutsavtal.

Verner har för alltid lagt ner vandringsstaven men minnet av det han har betytt för klubben och för Bävernstugan vill vi gärna bevara.


0
Inlagt av: Ivan Karlsson
2018-06-03

Skriv en kommentar

Skriv in de tecken du ser på bilden nedan
CAPTCHA
Bokstäverna är inte versalkänsliga