Medlemsavgifter

Hej och välkommen till OK Bävern. När du nu kommit till denna sidan på hemsidan har du förhoppningsvis redan tittat på våra andra sidor och bildat dig en uppfattning om vad vi i OK Bävern har att erbjuda som förening. 

Medlemsavgiften ska Du betala in till klubbens plusgirokonto: pg 44 56 42-2 

Vid inbetalning skall följande uppgifter fyllas i:

  • Det årtalet som medlemsavgiften avser (t ex 2018).
  • Namnen på dem som avgifterna gäller, samt vilka som betalat aktivavgift.
  • Totala summan som betalas. 

    Aktivavgift
    Aktivavgift är en tilläggsavgift utöver den vanliga medlems avgiften som betalas av alla vuxna från och med 20 år som planerar att springa mer än två orienteringstävlingar under året som medlems­avgiften avser. Observera att vid flerdagarstävlingar (t.ex. Hallands 3-dagars) räknas varje etapp som en tävling. 

Springer man O-ringen så räknas den inte med till aktivavgiften eftersom vi betalar för den själva, som vuxna. Barnens anmälningsavgifter står klubben för.

Om man efteranmäler sig så står man för den del som blir extra kostnad och om man är anmäld till en tävling men inte startar så står man för den anmälningsavgiften. Detta kommer faktureras i slutet av året till de medlemmar det gäller. 

Medlemsavgift familj (två vuxna, barn till och med 19 år) 400 kr
" vuxna, från och med 20 år 150 kr
" ungdom, till och med 19 år 100 kr
Aktivavgift vuxna, från och med 20 år 300 kr
" ungdom, till och med 19 år 0 kr


Medlems- och aktivavgift betalas senast den 28 februari.
Nya medlemmar mailar namn,personnr och en mailadress till marie@okbavern.nu för att vi ska kunna lägga in er i vårt medlemsregister.