Bävernytt

Klubbtidningen

Bävernytt var OK Bäverns klubbtidning och kommer från och med 2007-2010 ut tre gånger om året. Under åren 1976-2006 har bävernytt getts ut fyra gånger per år. Tidningen når samtliga medlemmars hushåll och trycks i nästan 200 exemplar.

Sen 2010 har klubbens hemsida varit det medium klubbens nyheter sprids på. 

 

Utgivna tidningar

Nr 1-2010

Utgiven 29 mars
Ladda ner (pdf)

Nr 2-2010

Utgiven 13 sept.
Ladda ner (pdf)

Nr 3-2010

Utgiven 13 dec.
Ladda ner (pdf) 
 

 

Nr 1-2009

Utgiven 24 mars
Ladda ner (pdf)

 

Nr 2-2009

Utgiven 6 augusti
Ladda ner (pdf)

 

Nr 3-2009

Utgiven 14 december
Ladda ner (pdf) 

 

 

Nr 1-2008

Utgiven 16 mars
Ladda ner (pdf)

 

Nr 2-2008

Utgiven 31 augusti
Ladda ner (pdf)

 

Nr 3-2008

Utgiven 7 december
Ladda ner (pdf)

 

 

Nr 1-2007

Utgiven 18 mars
Ladda ner (pdf)

 

Nr 2-2007

Utgiven 26 augusti
Ladda ner (pdf)

 

Nr 3-2007

Utgiven 9 december
Ladda ner (pdf)

 

 

Nr 1-2006

Utgiven 12 mars
Ladda ner (pdf)

 

Nr 2-2006

Utgiven 9 juli
Ladda ner (pdf)

 

Nr 3-2006

Utgiven 1 oktober
Ladda ner (pdf)

 

Nr 4-2006

Utgiven 17 december
Ladda ner (pdf)

 

Nr 1-2004

Utgiven 13 mars
Ladda ner (pdf)

 

Nr 2-2005

Utgiven 19 juni
Ladda ner (pdf)

 

Nr 3-2005

Utgiven 25 september
Ladda ner (pdf)

 

Nr 4-2005

Utgiven 11 december
Ladda ner (pdf)

 

Nr 1-2004

Utgiven 14 mars
Ladda ner (pdf)

 

Nr 2-2004
 
Utgiven 27 juni
Ladda ner (pdf)

 

Nr 3-2004
 
Utgiven 27 september
Ladda ner (pdf)

 

Nr 4-2004
 
Utgiven 12 december
Ladda ner (pdf)

 

Redaktion

Ansvarig för kommittén som sammanställer Bävernytt:
Ivan Karlsson,  ivan.karlsson@telia.com, 0383-305 89